Dəyərli millətimiz!Bildiyiniz kimi, iran adlanan ölkədə seçki oyunları başa çatdı və
saxtakar fars faşist rejiminin əsil simasını bütün dünya bir daha gördü.
Rejimin seçki adı altında başladığı bu prosesin məlum nəticəsi 30 il
istismarçı, işğalçı siyasət yürüdən molla hakimiyyətinin yalanlara
söykənən mahiyyətini tam çılpaqlığı ilə gِstərmiş oldu. Bu mahiyyəti
düzgün dəyərləndirən Güney Azərbaycan milli hərəkatı seçki ِncəsi
proseslərdə rejimin saxta seçki oyunlarına "Yox!" dedi və adayların
təbliğat yığıncaqların “Haray, haray, mən türkəm!”, “Yaşasın
Azərbaycan!”, “Azərbaycan oyaqdır, kimliyinə dayaqdır!” şüarları ilə
milli istəklərimizi gündəmə gətirməklə bu istəklərin kütləviləşməsi
prosesini gerçəkləşdirdi. Bunun nəticəsidir ki, bu dönəmdə bəzi
üzdəniraq prezidentliyə aday olmuş şəxslər Azərbaycan torpaqlarında
türk dilində danışmağa məcbur oldular, bu millətin kimliyini, dilini inkar
edə bilmədilər. Rejim çox çalışdı ki, Azərbaycan türklərini də bu oyuna
çəksin. Rejimə bağlı bəzi quvvələr də əsassız çıxışlarla seçkilərdə
iştirakın vacibliyini təbliğ etsələr belə, millətimizin milli iradəsini öncədən
planlaşdırılmış istiqamətə yِnəldə bilmədilər və Güney Azərbaycan milli
hərəkat fəalları yaranmış şəraitdən düzgün yararlanaraq millətimizin
milli mənafe və istəklərini bir daha göndəmə gətirdilər. Bu əslində
Güney Azərbaycan milli hərəkatının iran adlanan ölkənin siyasi
cərəyanlarında azərbaycan türkünün kimliyinin və milli istəklərinin daha
mütəşəkkil şəkildə gündəmə gətirilməsi dönəminə yeni bir başlanğıc
oldu . Bütün bu kimi gerçək prosesləri nəzərə alaraq, GAİP bu
istiqamətdə çaba gِstərən bütün milli fəallarımızın məsuliyyətli
fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirir və faşist rejiminin qarşısına
"Bozqurd" simgəsi ilə çıxan və milli iradəmizin möhtəşəmliyini gِstərən
milli fəallarımıza minnətdarlığını bildirir.


Sayğıdəyər millətimiz!


Güney Azərbaycan milli hərəkatının diqqətdə saxlamalı olduğu
məqamlardan biri də rejim daxilində getdikcə dərinləşən parçalanma
prosesidir və milli hərəkatımız bu proseslərdən də yalnız millətimizin
milli maraqlarını əsas tutaraq faydalanmalıdır. Bilməliyik ki, fars faşist
molla rejiminin daxilində başlanan "uçuruma yuvarlanma" prosesi
getdikdə dərinləşəcək və hakimiyyət adı altında mafiya sistemini
oluşduran quvvələr daha açıq savaşa girəcəklər. Mafiyalaşmış siyasi
sistemin bir qolunun başında duran Haşimi Rəfsəncani Əli Xameneyini
nüfuzdan salmaq məqsədi ilə bir sıra hədələyici oyunların
başlanmasına start verdi. Eyni zamanda bu sistemin başında duran Əli
Xameneyi isə bunun qarşılığı olaraq öz hərbi və siyasi imkanlarını
səfərbər etməklə özlərini islahatçı adı ilə tanıtdıran bütün quvvələri və
onların tərəfdarlarını aldatdı və hakimiyyət uğrunda savaşın yeni
boyutlarını ortaya qoydu. Bu gün iran adlalnan ölkədə saxtakarlığın
qurbanı olmuş insanların "Səslərimizi qaytarın!” şuarları rejim daxildə
sarsıdıcı bir dِnəmin yaşandığının gِstəricisidir. Bütün bu proseslərdə
Güney Azərbaycan milli hərəkatı, milli təşkilatlarımız və uzaqgörən
şəxsiyyətlərimiz cox ayıq olmalı, gedən proseslərə milli mənafe nöqteyi-
nəzərindən yanaşmalı və milli savaşımızın qələbəsinə daha güclü təkan
verməlidirlər. Biz Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası bütün milli
fəallarımızı tədbirli olmağa, mənasız ixtilafları kənara qoymağa və
birliyə dəvət edirik. Ümid edirik ki, birliyimizdən doğan güc əsasında
Güney Azərbaycanımızın milli taleyini öz əlimizə alaraq, bağımsız,
demokratik bir cəmiyyətdə yaşamağa layiq millət olduğumuzu bütün
dünyaya gِstərəcəyik. İnanırıq ki, bu istiqmətdə atılaçaq addımlar ِz
müsbət nəticəsini verəcək və Millətimizin Bağımsızlıq uğrunda
mübarizəsini gercəkləşdirəcək.
Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası 13.06.09

tarix ( Saturday, 13 June 2009 )  

GÜNEY AZƏRBAYCAN İSTİQLAL PARTİYASININ


MÜRACİƏTİ