معادن دیاتومیت در آذربایجان  
لیست معادن مس آذربایجان تحت
غارت شونیست فارس
معدن سرب و روي انگوران
معدن مس ـ موليبدن سونگون
معدن مس سرخه مرند
  معدن مس ـ موليبدن سونگون
خاروانامعدن طلای